Türkiye’de ve Birleşik Krallık’taki Tütün Bırakma Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi

1 minute, 1 second Read
Paylaşın

Bu çalışma, Türkiye’de ve Birleşik Krallık’taki tütün ve tütün ürünleri kullanımının sonlandırılmasına yönelik politikaları karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Öncelikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen tütün kontrol stratejileri ve her iki ülkedeki uygulamalar incelenmiş, ardından bırakma tedavisi politikaları karşılaştırılmıştır. İlaç tedavileri, sağlık eğitimi ve destekleyici davranış terapisi ve kısa müdahaleden oluşan tütün bırakma hizmetleri, Birleşik Krallık’ta kısmen ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Türkiye’de tütün bırakma tedavisinde kullanılan farmakoterapi ürünlerinin bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmamakta ancak Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen tütün bırakma ilaçları ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Tütün bırakma hizmetlerine erişim, tütün kontrolünde eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve hakkaniyetin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle tütün kontrol politikalarını etkili hale getirmek için daha fazla çabaya ihtiyaç vardır.

Benzer Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir