hemşire

Sözleşmeli sağlık personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliği yayımlandı

0 minutes, 53 seconds Read
Paylaşın

SAĞLIK BAKANLIĞI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK

PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/2/2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “usulüne uygun veya usulüne uygun olmadan” ibaresi eklenmiştir.

h) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre; Devlet hizmet yükümlüsü olarak çalışmakta olanlardan, sözleşmeli pozisyonlara geçmek isteyenlerin görev yaptıkları birimde yerleştirilmelerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir