İşe Gömülmüşlük, İşe Tutkunluk ve Güçlendirmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Meta-Analiz

0 minutes, 50 seconds Read
Paylaşın

Bu araştırmanın amacı sağlık çalışanlarında işe gömülmüşlük, işe tutkunluk ve güçlendirme değişkenlerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere konu ile ilgili sağlık çalışanları ile gerçekleştirilen araştırmalar meta-analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçları sağlık çalışanlarında işe gömülmüşlük, güçlendirme, işe tutkunluk değişkenlerinin işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiştir. Her bir değişkenin etki yönü negatiftir ve gücü orta seviyededir. Bu çalışma ile elde edilen bulgular, sağlık alanında gelecekte gerçekleştirilecek olan araştırmalar tarafından kullanılabilir. Aynı zamanda sağlık alanında bulunan yöneticilerin, yönetim politikaları belirirleme sürecinde bu çalışma ile elde edilen bulguları kullanabileceği düşünülmektedir.

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir