Hastaya İyi Bakmadın Cezası Yargıdan Döndü

1 minute, 36 seconds Read
Paylaşın

Bursa Şehir Hastanesi’nde görev yaptığı servise yatan hastanın teslim alınması ve tedavi planlaması süreçlerinde kusurlu davranmadığı yönünde iddia gereğince verilen kınama cezasını Mahkeme iptal etti.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125-B/a maddesinde yer alan Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak hükmü uyarınca, kınama cezası verildi. Hemşireye verilen kınama cezası, üyesi olduğu Genel Sağlık İş Sendikası tarafından Bursa 1. İdare Mahkemesi’ne taşındı.

Kınama cezası kararını görüşen Bursa 1. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Yapılan yargılama sonucunda Bursa 1. İdare Mahkemesi; ….

Dosyada yer alan soruşturma raporu, davacının ve hakkında disiplin soruşturması yürütülen diğer personellerin ifadeleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde,…..dolayısıyla davacının olaydaki kusuruna ilişkin somut bir tespite yer verilmeden görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davrandığından bahisle kınama cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde ve dolayısıyla bu işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Bu karara karşı Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce Bursa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf talebinde bulunulmuşsa da Müdürlüğün bu itirazı Bursa Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesinin 2022/404 E 2022/408 K sayılı kararı ile kesin olarak reddedilmiş ve üyemize verilen kınama ceza kesinleşen karar ile iptal edilerek üyemizin mağduriyeti giderilmiştir.

Benzer Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir