Erciyes Üniversitesi 25 Hemşire Alım İlanı

17 minutes, 23 seconds Read
Paylaşın
Üniversitemiz  Rektörlüğüne  bağlı  birimlerde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun 4’üncü  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  ve  giderleri  özel  bütçeden  ve  özgelir bütçesinden  karşılanmak  üzere;  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar”  uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B)  grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları  için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.
Ünvanı KPSS
Puan Türü
Mezuniyet Nitelik Kodu Pozisyon Adedi Bütçe Türü Aranılan Nitelikler
BÜRO PERSONELİ KPSSP3 LİSANS BP01 4 Özel Yükseköğretim kurumlarının Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü lisans programından veya bu bölüme denk kabul edilen lisans
programlarından birinden mezun
olmak.
BÜRO PERSONELİ KPSSP3 LİSANS BP02 1 Özgelir Yükseköğretim kurumlarının Maliye Bölümü lisans programı mezunu
olmak.
BÜRO PERSONELİ KPSSP3 LİSANS BP03 1 Özgelir Yükseköğretim kurumlarının İşletme Bölümü lisans programı mezunu
olmak.
BÜRO PERSONELİ KPSSP3 LİSANS BP04 1 Özgelir Yükseköğretim kurumlarının İktisat
Bölümü lisans programı mezunu olmak.
DESTEK PERSONELİ KPSSP94 ORTAÖĞRETİM DP01 1 Özel *Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
*Başvuru tarihi itibariyle süt ve süt ürünleri üretimi yapan tesiste en az 2 yıl çalışmış olmak ve durumunu
Çalışma Belgesi ve SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
*Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
eğitim sertifikasına sahip olmak.
DESTEK PERSONELİ KPSSP94 ORTAÖĞRETİM DP02 2 Özel *Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
*Sürü Yönetimi Elemanı Sertifikası” veya “Büyükbaş Hayvan Besiciliği Sertifikası” veya “Küçükbaş Hayvancılık Sertifikası”na sahip
olmak.
DESTEK PERSONELİ KPSSP94 ORTAÖĞRETİM DP03 3 Özel *Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
*Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya Yükseköğretim Kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen
“Hijyen” sertifikasına sahip olmak.
DESTEK PERSONELİ KPSSP94 ORTAÖĞRETİM DP04 1 Özel *Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
*Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Bahçıvanlık” veya “Peyzaj
Bahçıvanlığı” sertifikası, Kurs Bitirme
Belgesi veya bu alanların birinden ustalık belgesine sahip olmak.
DESTEK PERSONELİ KPSSP94 ORTAÖĞRETİM DP05 2 Özel *Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
*Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “aşçı” sertifikası, kurs bitirme belgesi, ustalık belgelerinden birine veya Mesleki
Yeterlilik Kurumundan onaylı “aşçı”
mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
DESTEK PERSONELİ KPSSP94 ORTAÖĞRETİM DP06 1 Özel *Ortaöğretim kurumlarının en az lise ve dengi okul mezunu olmak.
*Mobilya döşemeciliği dalında kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmak
ve/veya mobilya döşemeciliği alanında en az 3 yıl çalışmış olmak.   (SGK
hizmet   dökümünde   7534.11/ 7534.03/  3432.04/
7534.10 kodundan biri ile
belgelendirilecektir.)
DESTEK PERSONELİ KPSSP94 ORTAÖĞRETİM DP07 2 Özel *Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
*Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya Yükseköğretim Kurumlarının sürekli eğitim merkezleri tarafından verilen
“Hijyen” sertifikasına sahip olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSSP93 ÖN LİSANS DS01 1 Özel Yükseköğretim kurumlarının ön lisans
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSSP94 ORTAÖĞRETİM DS02 1 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı – Tıbbi Laboratuvar
Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
FİZYOTERAPİST KPSSP3 LİSANS FZ01 1 Özel Yükseköğretim kurumlarının
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans programından mezun olmak.
HEMŞİRE KPSSP3 LİSANS H01 5 Özel Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümünden veya
hemşireliğe denk kabul edilen Sağlık Memurluğu lisans programından
mezun olmak.
HEMŞİRE KPSSP94 ORTAÖĞRETİM H02 20 Özel Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
(Diplomasında hemşire ünvanı
kazanmış olmak)
LABORANT KPSSP93 ÖN LİSANS LB01 1 Özel Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü ön
lisans programından mezun olmak.
PSİKOLOG KPSSP3 LİSANS PS01 1 Özel Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji
bölümü lisans programı mezunu olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 ÖN LİSANS ST01 2 Özel Yükseköğretim kurumlarının ön lisans Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
programından mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 ÖN LİSANS ST02 1 Özel Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü ön
lisans programından mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 ÖN LİSANS ST03 4 Özel Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ön lisans
programından mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ KPSSP93 ÖN LİSANS ST04 1 Özel Yükseköğretim kurumlarının
Ameliyathane Hizmetleri bölümü ön lisans programı mezunu olmak.
TEKNİKER KPSSP93 ÖN LİSANS TK01 1 Özel *Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans Bilgisayar Programcılığı Bölümünden Mezun Olmak.
*Mezuniyetinden sonra kamu kurumu ve/veya özel kuruluşlar bünyesinde en az 5 (beş) yıl bilgisayar programcısı olarak görev yapmış olmak ve çalışılan süre kadar sigorta primi yatırılmış
olmak. (Çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü ile belgelendirilecektir.)
* En az 120 saatlik “Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Kullanım’’ sertifikasına sahip olmak.
*En az 80 saatlik “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi Entegrasyon Uygulamaları” sertifikasına sahip
olmak.
TEKNİKER KPSSP93 ÖN LİSANS TK02 1 Özel Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Teknolojisi veya Elektrik ön lisans
programı mezunu olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A. GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6. Tercih  edilecek  pozisyonun  karşısında  yer  alan  öğrenim  düzeyinden  mezun  olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak.   Adayların   KPSS   puanının,   başvurduğu   pozisyonun   puan   türüne   uygun   olması gerekmektedir.
8. Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
9. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasının  “Bu  şekilde istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle  kurumlarınca sözleşmelerinin   feshedilmesi   veya   sözleşme   dönemi   içerisinde   Cumhurbaşkanı   kararı   ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.
10. Çalıştırılacak  birime  göre  6331  sayılı  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  Kanunu  ve  bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
11. Açık ve Kapalı alanlarda çalışmaya mani hali bulunmamak.
12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri  olmak üzere)  nöbet usulü çalışma planları ile gece  nöbeti  tutmasında  veya  gece  vardiyasında çalışmasında  sağlık,  sosyal  veya  ailevi  durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan,  işe  başlama  evrakı  olarak,  kurumumuz  İşyeri  Sağlık  ve  Güvenlik  (İSG)  Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı,  başvurdukları  kadro  unvanı  ile  kurumumuzda  görev  yapmalarının  uygunluğu  tespit edilecektir.)
13. 17.04.2021   tarih   ve   31457   sayılı   Resmî   Gazete   ’de   yayımlanan   “Güvenlik Soruşturması  ve Arşiv Araştırması  Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya  hak kazanan adaylar hakkında  yapılacak  olan  arşiv  araştırması  sonucu  olumlu  olmak.  (Asıl  ve  yedek  adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)
14. Müracaat  edecek adaylarda  son  başvuru tarihi  (28/09/2023)  itibariyle  35  (otuz  beş) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (29/09/1988 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

B. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım”  hizmeti  veya  “Kariyer  Kapısı”  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr  internet  adresi üzerinden 14/09/2023-28/09/2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4. Adayların  KPSS  puanı,  mezuniyet,  adli  sicil,  askerlik  ve  kimliğine  dair  bilgiler  e- Devlet  üzerinden  ilgili  kurumların  web  servisleri  aracılığı  ile  temin  edileceğinden  adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise  başvuru  yapmadan  önce  ilgili  kurumlardan  gerekli  güncelleme/düzeltmeleri  yaptırmaları gerekmektedir.
5. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
6. Mezuniyet   bilgileri  otomatik   olarak  gelmeyen   adaylar   başvuru  güncel   bilgilerini manuel  olarak giriş  yapıp,  onaylı  diploma örneği  veya mezuniyet  belgelerini  pdf formatında e- Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
7. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan  başvurusu  sırasında  “Diğer  Belgeleriniz”  aşaması  altında  bulunan  “Denklik  Belgesi” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.
8. Kariyer     Kapısı-Kamu     İşe     Alım     Platformu     üzerinde     “İşleminiz     başarıyla gerçekleştirilmiştir…”  ibaresi  görülmeyen  hiçbir  başvuru  değerlendirilmeye  alınmayacaktır.  Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
9. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak   yapılmasından,   istenilen   belgelerin   başvuru   aşamasında   sisteme   yüklenmesinden, başvuruda  bulunan  adaylar  sorumludur.  Bu  hususlara  riayet  etmeyen  adaylar  herhangi  bir  hak talebinde  bulunamayacaktır.  Yüklenen  belgelerdeki  yanlışlıklar  ile  eksik  belgelerden  adaylar sorumludur.
10. Adayların   verdikleri   beyanlar   ile   sundukları   başvuru   belgelerinin   sorumluluğu kendilerine aittir.

C. İSTİHDAM EDİLECEK BİRİM VE İSTENİLEN BELGELER
1. BP01-   BP02-BP03-BP04   Büro   Personeli;   Üniversitemiz   Rektörlüğü    ve    bağlı birimlerinde istihdam edilecektir.
2. DP01 Destek Personeli; Üniversitemiz Ziraat  Fakültesi  bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen “Başvuru tarihi itibariyle Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Yapan Tesiste En Az 2 Yıl çalışmış olduğuna ilişkin Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü ve Gıda Güvenliği  Yönetim  Sistemi  Eğitim  Sertifikası”  Kariyer  Kapısı  Sistemi  ek  dosya  bölümüne yüklenecektir.
3. DP02  Destek  Personeli;  Üniversitemiz  Tarımsal  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi bünyesinde  istihdam  edilecek  olup,  aranılan  niteliklerde  belirtilen  “Sürü  Yönetimi  Elemanı Sertifikası”   veya   “Büyükbaş   Hayvan   Besiciliği   Sertifikası”   veya   “Küçükbaş   Hayvancılık Sertifikası” Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
4. DP03  Destek  Personeli;  Üniversitemiz  Rektörlüğü  ve  bağlı  birimlerinde  istihdam edilecek  olup,  başvuru  esnasında  adaylar  Milli  Eğitim  Bakanlığı  onaylı  veya  Yükseköğretim Kurumlarının  Sürekli  Eğitim  Merkezleri  tarafından  verilen  “Hijyen”  Sertifikası  veya  “Kurs Bitirme Belgesi” Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
5. DP04 Destek Personeli; Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam   edilecek    olup,    aranılan    niteliklerde    belirtilen    Milli    Eğitim    Bakanlığı    onaylı “Bahçıvanlık”  veya  “Peyzaj  Bahçıvanlığı”  sertifikası,  Kurs  Bitirme  Belgesi  veya  bu  alanların birinden Ustalık Belgesi Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
6. DP05   Destek   Personeli;   Üniversitemiz   Sağlık   Kültür   ve   Spor   Daire   Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Aşçı”  Sertifikası,  Kurs  Bitirme  Belgesi,  Ustalık  Belgelerinden  biri  veya  Mesleki  Yeterlilik Kurumundan onaylı “Aşçı” Mesleki Yeterlilik Belgesi Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
7. DP06   Destek   Personeli;   Üniversitemiz   Sağlık   Uygulama   ve   Araştırma   Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Mobilya döşemeciliği dalında kalfalık veya ustalık belgesini ve/veya mobilya döşemeciliği alanında en az 3 yıl çalıştığına ilişkin çalışma  belgesi  ve/veya  SGK  hizmet  dökümünü  (Meslek  Kodu:  7534.11/  7534.03/  3432.04/ 7534.10  kodundan  biri  ile  belgelendirilecektir.)  Kariyer  Kapısı  Sistemi  ek  dosya  bölümüne yüklenecektir.
8. DP07  Destek  Personeli;  Üniversitemiz  Veteriner  Fakültesi  ve  Veteriner  Fakültesine bağlı  Hayvan  Hastanesi  bünyesinde  istihdam  edilecektir.  Aranılan  niteliklerde  belirtilen  Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya Yükseköğretim Kurumlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Hijyen” sertifikası Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
9. DS01  ve  DS02  Diğer  Sağlık  Personeli,  FZ01  Fizyoterapist,  H01  ve  H02  Hemşire, LB01 Laborant, ST01 ve ST02 Sağlık Teknikeri; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecektir.
10. PS01  Psikolog;  Üniversitemiz  Kariyer  Yönlendirme  ve  Bilgilendirme  Merkezinde istihdam edilecektir.
11. TK01  Tekniker;  Üniversitemiz  Sağlık  Uygulama  ve  Araştırma Merkezi  bünyesinde istihdam  edilecek  olup,  aranılan  niteliklerde  belirtilen  Mezuniyetinden  sonra  kamu  kurumu ve/veya özel kuruluşlar bünyesinde en az 5 (beş) yıl bilgisayar programcısı olarak görev yapmış olmak  ve  çalışılan  süre  kadar  sigorta  primi  yatırılmış  olmak  şartına  ilişkin  çalışma  belgesi  ve SGK hizmet dökümü, en az 120 saatlik “Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Kullanım’’ sertifikası ve en az 80 saatlik “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi Entegrasyon Uygulamaları” sertifikası Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.
12. ST03 Sağlık Teknikeri; Üniversitemiz Diş Hekimliği  Fakültesi  bünyesinde istihdam edilecektir.
13. ST04  Sağlık  Teknikeri;  Üniversitemiz  Veteriner  Fakültesi  ve  Veteriner  Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi bünyesinde istihdam edilecektir.
14. TK02  Tekniker;  Üniversitemiz  Yapı  İşleri  Teknik  Daire  Başkanlığı  bünyesinde istihdam edilecektir.
15. Destek   Personeli   unvanı   kapsamında   istihdam   edilecek   kişiler;   Üniversitemiz birimlerinin  hizmet  sunumu  alanına  göre  ve  açık-kapalı  alanların  temizliği,  basit  bakım  ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde çalıştırılacaktır.
16. DP02,  DP06  ve  DP07  nitelik  kodlu  Destek  Personeli  unvanları  için  hizmet  içeriği fiziki güç gerektirdiğinden cinsiyeti erkek olmak şartı aranmaktadır.
17. Sertifika şartı bulunan destek personeli unvanları için; ilgili ilanda istenilen sertifika alanından mezun olan adaylarda sertifika şartı aranmayacaktır.
18. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek tüm adaylarda “Ameliyathane,  yoğun  bakım  ve  diğer  birimlerde  vardiyalı  olarak  çalışmaya,  nöbet  tutmaya; sağlık,  sosyal  veya  ailevi  durumu  açısından  mani  hali  bulunmamak.”  şartı  aranacak  olup, durumunu yerleştirilmesi halinde sağlık raporu ile belgelendirmesi talep edilecektir.
19. İlgili   tüm   pozisyonlarda   atanacak   adaylar   atamalarının   yapılmasına   müteakip Üniversitemizin  ilgili  birimlerinde  görevlendirilecektir.  İhtiyaç  halinde  personel  planlamaları dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.
20. DP02  ve  DP07  Destek  Personeli  unvanları  için  atanmaya  hak  kazanan  adaylardan göreve   başlama   esnasında   hayvan   bakımı   ve   temizliği   ve   hayvan   barınakları   temizliği hizmetlerinde   açık   ve   kapalı   alanlarda   görev   yapmaya   engel   herhangi   bir   sağlık   sorunu bulunmadığı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmadığına dair beyan alınacaktır.

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1. Üniversitemiz   tarafından   süresi   içinde   yapılan   başvurular,   belgelerin   eksik   olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak  suretiyle  ilan  edilen  unvanların  nitelik  kodlu  pozisyon  adedi  kadar  asıl  ve  asıl  aday sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi  ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Erciyes Üniversitesi resmi internet sayfasında www.erciyes.edu.tr son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Asıl  olarak  kazanan  adaylardan  süresi  içerisinde  istenilen  belgeleri  tamamlayarak başvurmayan,   feragat  eden   veya   aranan  şartları  taşımadığı  tespit  edilenlerin  yerine  yedek adaylardan   sırasıyla   yerleştirme   yapılacaktır.   Son   adayların   puanının   eşit   olması   halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.   Ayrıca,   adaylar   sınav   sonuçlarına   ilişkin   bilgilere   Kariyer   Kapısı   üzerinden ulaşabilecektir.
5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer  alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına  hak  kazandırmaz.  Pozisyon  için  belirtilen  genel  ve  özel  şartlara  sahip  olmayan  adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya  herhangi  bir  şekilde  gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sözleşmesi  yapılmaz,  sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
7. Süreç  sonunda  ilan  edilen  pozisyonlarda  çalışmaya  hak  kazanan  adaylar  ile  hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir  (1)  ay  içerisinde  feshedilecektir.  Yanlış,  yanıltıcı  veya  yalan  beyanda  bulunan  adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı  belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
9. Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  Ek  6’ncı  maddesi  gereği  “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
10. Aranılan  nitelikler  ile  ilanda  belirtilen  şartlara  ilişkin  tüm  dokümanların  asıl  veya yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların yerleştirilmesine müteakip istenilecektir.

E. İLETİŞİM:
Adaylar    başvuru    süreciyle    ilgili    olarak,    Erciyes    Üniversitesi    Personel    Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.
İletişim   Kanalları   (Tel:   0352   207   66   66   Dâhili:   10603-10604-10616)   (e-Posta: personeldb@erciyes.edu.tr)

F. DİĞER HUSUSLAR:
1. Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  uyarınca  sözleşmeli  personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
3. Müracaat   dokümanlarının   incelenmesi   işlemlerine   bağlı   olarak   ilan   sonuç   tarihi ertelenebilecektir.

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir