çukurova üniversitesi
çukurova üniversitesi

Çukurova Üniversitesi 19’u Hemşire 39 Personel alım ilanı

9 minutes, 18 seconds Read
Paylaşın

Üniversitede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı ve Mütercim Tercüman unvanları hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 39 (otuz dokuz) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

POZİSYON
SIRA NO
UNVANI KADRO
SAYISI
ARANAN NİTELİKLER
HE1+A3:D12 HEMŞİRE 15 İlgili  Fakülte  veya  Yüksekokulların  Hemşirelik
lisans programından mezun olmak.
HE2 HEMŞİRE 4 Ortaöğretim           Kurumlarının           Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
ST3 SAĞLIK
TEKNİKERİ
1 Paramedik ön lisans İlk ve Acil Yardım ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
ST4 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 Anestezi ön lisans veya Anestezi Teknikerliği ön
lisans  programlarının  birinden  mezun  olmak,  B2 seviyesinde İngilizce sertifikasına sahip olmak.
ST5 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 Eczane   Teknikerliği   ön   lisans   veya   Eczane Hizmetleri   ön   lisans   programlarının   birinden
mezun olmak.
RT6 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 Ortaöğretim            Kurumlarının            Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak.
RT7 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 2 Tıbbi   Görüntüleme   Teknikleri   ön   lisans   veya Radyoloji    ön    lisans    programlarının    birinden
mezun olmak.
DP8 DESTEK PERSONELİ (ERKEK) 3 1-  Ortaöğretim     kurumlarının     herhangi     bir bölümünden mezunu olmak.
2-   Üniversitemiz  Sağlık  Kültür  ve  Spor  Daire Başkanlığına  bağlı  Merkezi  Kafeterya  ve  diğer tüm     birimlerinde     temizlik,     mutfak     işleri, bulaşıkhane,    salonlarda    vb.    destek    işlerini yapmasına  engel  olabilecek  hastalık  ve  benzeri engeli bulunmamak.
3-  Üniversitemiz  Sağlık  Kültür  ve  Spor  Daire Başkanlığına    bağlı    Merkezi    Kafeterya    veya ihtiyaç  olması  halinde  tüm  birimlerde  istihdam edilebileceklerdir.
4-   Erkek      adaylar      için,      askerlikle      ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik  hizmetini yapmış,  erteletmiş  veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5-   İlan  Son  Başvuru  Tarihi  itibariyle  25  yaşını
tamamlamış – 35 yaşından gün almamış olmak.
DP9 DESTEK PERSONELİ (ELEKTRİK) 4 1-   Ortaöğretim          Kurumlarının          Elektrik bölümünden     mezun     olmak     veya     Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
2-  Geçerli EKAT belgesine veya Pano monitörü ustalık belgesine sahip olmak.
3-  En   az   3   yıl   Dağıtım   veya   pano   montaj sektöründe          deneyim          sahibi          olmak. (Belgelendirmek   kaydıyla,    SGK    dökümü    ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak).
4-   Yüksek       Gerilim       arızalarına       müdahil olabilecek, gerekli iş güvenliği tedbirlerini alacak ve aldırtabilecek deneyime sahip olmak.
5-  İlan Son Başvuru Tarihi itibariyle 35 yaşından
gün almamış olmak.
DP10 DESTEK PERSONELİ (ELEKTRİK) 1 1-   Ortaöğretim    Kurumlarının    Elektrik    veya Motorlu  Araçlar  Teknolojisi  bölümünden  mezun olmak  veya  bu  alanlarla  ilgili  Mesleki  Yeterlilik Kurumundan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
2-   En   az   3   yıl   Jeneratör   Arıza   ve   Bakımı sektöründe          deneyim          sahibi          olmak. (Belgelendirmek   kaydıyla,    SGK    dökümü    ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak).
3-   Jeneratör    arızalarına    müdahil    olabilecek, gerekli    iş    güvenliği    tedbirlerini    alacak    ve aldırtabilecek tecrübeye sahip olmak.
4-   İlan Son Başvuru Tarihi itibariyle 35 yaşından
gün almamış olmak.
DP11 DESTEK PERSONELİ (İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA) 4 1.   Ortaöğretim           Kurumlarının,           Tesisat Teknolojisi  ve  İklimlendirme  alanından  mezun olmak.
2.   İlan Son Başvuru Tarihi itibariyle 35 yaşından
gün almamış olmak.
MT12 **MÜTERCİM – TERCÜMAN 1 1-  Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim  veren  Mütercim  Tercümanlık  (İngilizce), Çeviribilim    (İngilizce)    bölümlerinden    mezun olmak
2-  En  az  95  puan  ve  üzeri  YDS  veya  dengi yabancı dil puanına sahip olmak
3-  İngilizce’den Türkçeye, Türkçeden İngilizceye yazılı   ve   sözlü   çeviri   konusunda   3   yıllık   iş tecrübesine  sahip  olmak  ve  çalıştığı  kurumdan
belgelendirmek
GA13 ***GEMİ ADAMI
(Usta Gemici)
1 1-   En   az   “Usta   Gemici”   yeterliliğine   sahip olmak,
2-   Temel STCW belgesine sahip olmak, 3-   En az ilköğretim mezunu olmak,
4-   Geçerli  Gemi  Adamı  sağlık  raporuna  sahip olmak,
5-   Küçük   ölçekli   balıkçılık   operasyonlarında deneyimli  olmak  bu  kapsamda  uzatma  ağı  atılıp toplanması, pareketa serilmesi ve toplanması ığrıp çekilmesi operasyonlarını yapabilmelidir.
6-   Av  araçları  yapımı  ve  donanımı  konusunda deneyimli   olmalıdır.   Bu   kapsamda   uzatma   ağ donatabilmeli,  ağ  tamiri  işlemlerini  yapabilmeli, paraketa      takımını      donatarak      hazır      hale getirebilmelidir.
7-   İlan  Son  Başvuru  Tarihi  itibariyle  23  yaşını tamamlamış – 35 yaşından gün almamış olmak.
8-   Aylık Brüt Sözleşme Ücreti 19.407,26 TL.

1. GENEL ŞARTLAR
* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
* Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
* Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
* Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
* Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
* Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
** MÜTERCİM-TERCÜMAN pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların 2022 KPSS-P3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve / veya sözlü sınav başarı sıralaması esas alınacaktır. Yazılı ve / veya sözlü sınav için ayrıca duyuru yapılacaktır.
*** GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli I sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru
yapılacaktır.

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
* Online Başvuru Formu (Doldurulacak ve sistemden gönderilecektir)
* Nüfus kayıt örneği (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
* Mezuniyet belgesinin (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
* 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge) )
* Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
* Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
* Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
* Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Başvuru işlemleri 01/06/2023 – 15/06/2023 tarihleri arasında yapılabilecektir
* Şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.
* Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
* Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
* İlan sürecinin herhangi bir aşamasında iptali halinde, söz konusu ilan başvuran adaylar için atanmaya yönelik kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir