Yapay Zekâ Destekli Dil İşleme Teknolojisi Olan ChatGPT’nin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı

Doğal dil işleme teknolojisinin bir ürünü olan ChatGPT sağlık eğitimi, bilimsel araştırmalar ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli alanlarda gündeme gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, bu uygulamanın sağlık hizmetlerinde sağladığı imkânları ve kullanımıyla ilgili potansiyel sınırlamaları ve endişeleri incelemektir. ChatGPT sağlık alanında görev yapan profesyonellere bilimsel yayın hazırlama aşamalarında, eğitim süreçlerinin planlanmasında ve sağlık hizmetleri uygulamalarında çeşitli […]

Klinik Kalite Değerlendirmesinde Klinik Protokollerin Kullanımı

Klinik protokollerin en önemli kullanım amaçlarından biri sağlıkta kaliteyi iyileştirmektir. Klinik protokolleri klinik kalite göstergeleri ile ilişkilendirmek için prosedürlerin belirlenmesi, klinik kalite iyileştirme süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması sağlık sistemine hayati katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmada; klinik kılavuzların medikal değerlendirme kriteri, performans ölçeği ve kalite standardına dönüşümü için izlenecek yol; klinik göstergelerin uygulayıcılarca benimsenmesi için gereklilikler ve […]

Kurumsal Sağlık Okuryazarlığı

Kendi sağlık durumları hakkında karar vermek bireylerin temel sorumluluklarından birisidir. Gün geçtikçe gelişen sağlık hizmetleri karşısında bireyler karar verirken zorlanabilmektedir. Bununla birlikte sağlık bilgisine erişilmesi, bu bilginin anlaşılması ve uygulanmasında sağlık kurumlarına da sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklar kurumsal sağlık okuryazarlığını doğurmuştur. Nispeten yeni bir kavram olan kurumsal sağlık okuryazarlığı hakkında Türkiye’de çok az sayıda araştırma […]

Sağlık Kurumlarında Stratejik Uyumluluk Kontrolü-İşlevsel Analiz

Bir örgütün nelere sahip olduğunu, neleri iyi yapabildiğini belirleyebilmesi için etkili ve uygun stratejileri ortaya koyabilmesi gerekir. Proaktif bir metedoloji ile çalışmalara temel dayanak olarak oluşturulacak olan işlevsel analiz, sağlık kurumlarını izleme, analiz ve değerlendirme yaparak iyileştirme çalışmalarına zemin hazırlar. İşlevsel analiz ile yapılan değerlendirmeler; sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerin hem verimliliği hem de etkinliğinin değerlendirilmesini […]

İşe Gömülmüşlük, İşe Tutkunluk ve Güçlendirmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Meta-Analiz

Bu araştırmanın amacı sağlık çalışanlarında işe gömülmüşlük, işe tutkunluk ve güçlendirme değişkenlerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere konu ile ilgili sağlık çalışanları ile gerçekleştirilen araştırmalar meta-analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçları sağlık çalışanlarında işe gömülmüşlük, güçlendirme, işe tutkunluk değişkenlerinin işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiştir. Her bir […]

5G Teknolojisinin Sağlık Alanındaki Uygulamaları

Günümüzde iletişim teknolojisi alanında gelinen son teknolojik yeniliği ifade eden 5G teknolojisinin sağlık alanında kullanımı ile bağlantılı yeni bir sağlık sisteminin ortaya çıkışına öncülük etmesi beklenmektedir. Ayrıca 5G teknolojisinin hasta ve sağlık hizmeti sunucularının ihtiyaçlarını doğru, verimli, uygun maliyetli ve önemli ölçüde karşılayabilen yeni bir bağlantılı sağlık ekosisteminim iletişim altyapısını oluşturacağı düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışmada, […]

Sağlıkta Teknoloji ve Gelecek raporu yayımlandı

Sağlık sisteminin ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için tüm dünyada yenilikçi çözümler üretilmesi gerekiyor. Bunu yapamayan ülkelerin sağlık sistemlerinde ciddi sıkıntılar yaşaması bekleniyor. Koronavirüs (COVID-19) salgını sağlık sektöründe ani değişimlere uyum sağlamanın önemini bir kez daha tüm dünyaya gösterirken SETA tarafından sağlıkt teknoloji ve geleceğin tartışıldığı yeni bir rapor hazırlandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci […]

Artık Bu Kitaplar Ücretsiz

Kızılay, Kızılay Kültür Sanat Yayınları adıyla artık kitap yayımlayacak. Yayınevini diğerlerinden ayıran, telif haklarını serbest bırakacak olması. Kitap arkasındaki karekod ile kitaplar ücretsiz paylaşılabilecek. İlk 14 kitap arasında Hilal-i Ahmer hemşire ve ebelerinin tuttuğu notlardan hazırlanan Ebelik Staj Defteri de var. Kızılay Kültür Sanat Yayıncılığı okurların beğenisine sunuldu. Yeni projede hazırlanan 14 kitabı tanıtan Kızılay, […]