Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacaktır.   […]

Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Üniversitemiz birimlerinde (Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Hastane, Merkez Müdürlükleri vb.) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu […]

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi tarafından Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 15.01.2024 – 23.02.2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 27.11.2023 – 15.12.2023 tarihleri arasında alınacak olup söz konusu kursa başvuru yapmak isteyen katılımcılar  Program Sorumlusu ile iletişime geçip Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aslı gibidir onaylı mezuniyet belgesi ve […]

Eskişehir Osmangazi Ünv. SUAM Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Resertifikasyon Sınavı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 14.02.2024 tarihi saat 10.00’ da Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Resertifikasyon Sınavı düzenlenecek olup başvurular 01.12.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında Program Sorumlusu tarafından kabul edilecektir. Başvuru yapmak isteyen katılımcılar bilgileri yer alan Program Sorumlusu ile iletişime geçebilirler. Program Sorumlusu: Özlem MUSLUK Telefon: 0(222) 239 29 79 […]

Dokuz Eylül Üniversitesi 54 Personel İlanı

Üniversitemize  bağlı  birimlerde  çalıştırılmak  ve  giderleri  Özel  Bütçeden  karşılanmak üzere   (Büro  Personeli,   Koruma   ve   Güvenlik   Görevlisi,   Mühendis,   Teknisyen,   Diyetisyen, Hemşire,   Sağlık  Teknikeri,   Spor   Uzmanı,   Destek   Personeli)  657  sayılı   Devlet  Memurları Kanununun  4  üncü  maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere  06/06/1978 […]

Süleyman Demirel Üniversitesi 62 Hemşire İlanı

Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen pozisyonlara 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 104 (yüz dört) adet sözleşmeli personel […]

Dicle Üniversitesi Personel Alım İlanı

Üniversitede istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası […]

Yozgat Bozok Üniversitesi 20’si Hemşire Personel Alım İlanı

Üniversitemizde Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde, 2022 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır. Tüm başvurular https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet kimlik doğrulaması (e-Devlet […]

Sertifikal Hemşirelik Eğitim Programları

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi SUAM Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi SUAM tarafından 13.11.2023 – 22.12.2023 tarihleri arasında Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecek olup başvurular 02.10.2023 – 13.10.2023 tarihleri arasında Program Sorumlusu tarafından kabul edilecektir. Program Sorumlusu: Nuriye ÇELMEÇE Telefon: 0(356) 212 95 00 / Dahili: 3489 e-Posta: nuriye.celmece@gop.edu.tr   Karadeniz […]

Bursa Uludağ Üniversitesi 39’u Hemşire 50 Personel Alım İlanı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam […]