Yasemin Güllüoğlu Altun

Sağlık Hukukunda Arabuluculuk Uygulanması

Kaybedeni olmayan bir çözüm yöntemi….. Kazan Kazan ilkesi…… Dostane çözüm yolu…… Barışı, helalleşmeyi hedefleyen bir kültür…… Dostane bir çözüm yöntemi olan arabuluculuk, ülkemizde kabul görmüş yeni bir hukuk sistemidir. Aralarında uyuşmazlık olan tarafların mahkemeye gitmek yerine bağımsız tarafsız 3. Bir kişi olan arabulucuya giderek çözümü kendilerinin bulmasını hedefleyen bir yöntemdir. Taraflardan biri veya her ikisi […]