Muzaffer Arı

Epistaksis

Burun, Carotis Communis’in dalı olan 1.    A. Carotis İnterna ve 2.    A. Carotis Externa’nm dallarından beslenir. 1)    A.Carotis İnterna’nın dalı a)    A.Ophtalmica b)    A.Ethmoidalis anterior’un dalı ile burun içi ve önünü c)    A.Ethmoidalis posterior’un dalı ile de burun içi ve arkasını besler 2)    A. Carotis Externa’nın dalları a)    A.Facialis, A.Maxillaris Externa’nm dalıdır ve A.angularis ile […]