Gülşah Aynagöz

Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik ilk olarak 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından ortaya atılmıştır. O tükenmişliği; enerji, güç ve kaynaklar üzerindeki aşırı istekler, taleplerden dolayı tükenmeye başlamak olarak tanımlamıştır. Günümüzde en yaygın ve kabul gören tanım ise Maslach tarafından 3 boyutlu olarak geliştirilmiştir. Tükenmişliği sosyal bir sorun olarak ele almıştır. Maslach tükenmişliği “profesyonel bir kişinin mesleğinin özgün anlamı ve […]