Azize Mergen

Kök Hücre Koordinatörlüğü

Günümüzde organ, doku ve kök hücre tedavilerinin arttığı, yaygınlaştığı ve geliştiği tartışılmaz bir gerçektir. Buna bağlı olarak da bir çok merkez de farklı birimler ve bölümler açılmakta, farklı istihdam alanları ortaya çıkmaktadır. Bu beraberinde multidi- sipliner çalışma ortamını da doğurmuştur. Bu sayede bir çok farklı alan bir arada çalışma şansı yakalamıştır. Tabi tüm bu süreçleri […]