akdeniz üiversite hastanesi
akdeniz üiversite hastanesi

Akdeniz Üniversitesi 20’si Hemşire 70 Personel alım ilanı

11 minutes, 8 seconds Read
Paylaşın

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 70 (yetmiş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE)
Pozisyon
Kodu
Unvanı KPSS Puan
Türü
Adet Aranan Nitelikler
H01 HEMŞİRE 2022 KPSS (P3) 20 -2022 KPSS (P3) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans mezunu olmak.
DP01 DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK HİZMETLERİ)
(ERKEK)
2022 KPSS (P94) 16 -2022 KPSS (P94) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
-Ortaöğretim Kurumlarından (Lise ve dengi) mezun olmak.
– 01/01/1988 ve sonrası doğumlu olmak.
DP02 DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK HİZMETLERİ)
(KADIN)
2022 KPSS (P94) 8 -2022 KPSS (P94) Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
-Ortaöğretim Kurumlarından (Lise ve dengi) mezun olmak.
– 01/01/1988 ve sonrası doğumlu olmak.
TOPLAM 44  
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Pozisyon
No
Unvanı KPSS Puan
Türü
Adet Aranan Nitelikler

YTSN1

TEKNİSYEN
(Erkek)

2022 KPSS (P94)

1

-2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-Mesleki ve Teknik Eğitim veren ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının İklimlendirme alanı mezun olmak.
-01/01/1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
-Teknisyenlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
-Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde; açık/kapalı alanlarında, uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında görevlendirilebilecektir.

YTSN2

TEKNİSYEN
(Erkek)

2022 KPSS (P94)

1

-2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-Mesleki ve Teknik Eğitim veren ortaöğretim (lise ve dengi) kurumların Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı mezunu olmak.
-01/01/1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
-Teknisyenlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
-Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde; açık/kapalı alanlarında, uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında görevlendirilebilecektir.

YDP1

DESTEK PERSONELİ
(Erkek)

2022 KPSS (P94)

1

-2022 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
-01/01/1988 ve sonrası doğumlu olmak.
-Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
-B Sınıfı Ehliyete sahip olmak.
-Makine Bakımcı alanında MEB onaylı sertifika veya Mesleki Yeterlilik Belgesi veya kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahip olmak.
-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
-Üniversitemizin ilçeler dâhil tüm birimlerinde; açık/kapalı alanlarında, uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında, peyzaj şube müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan her türlü bahçe ve tarım alet ve makinelerinin bakım ve onarımı, taşıma vb. işlerde görevlendirilebilecektir.
-Görevi ile ilgili tüm taşıma ve temizlik işlerini yapmak.
YDP2

DESTEK PERSONELİ
(Erkek)

2022 KPSS (P94)

5 –2022 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
-01/01/1988 ve sonrası doğumlu olmak
-Bir ortaöğretim kurumu mezunu olmak.
-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
-Üniversitemizin ilçeler dâhil tüm birimlerinde; açık/kapalı alanlarında, uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında, temizlik, sulama, taşıma vb. işlerde görevlendirilebilecektir.
-Görevi ile ilgili tüm taşıma ve temizlik işlerini yapmak.
-Görevlendirildiği yerlerdeki çim alanların bakım işleri (çim biçimi, gübreleme işleri, ilaçlama işleri, sulama işleri, çim ara ekim işleri, çim havalandırma işleri, vb.) ile diğer peyzaj bakım işlerini (budama, gübreleme, ilaçlama, toprak havalandırma, yabancı ot ile mücadele, çiçek, bitki ve ağaç dikimleri, genel alan temizlik işleri, vb.), peyzaj sulama işlerini, sera ve fidanlık bakım işlemlerini, bitki üretim işlerini, yeni oluşturulacak veya revize yapılacak peyzaj alanlarındaki uygulama işlerini yapmak.
TOPLAM 8  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Pozisyon
No
Unvanı KPSS Puan
Türü
Adet Aranan Nitelikler
DRT RÖNTGEN TEKNİSYENİ 2022 KPSS (P93) 1 -2022 KPSS P93 Puan türünde 60 ve üzeri puan almış olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarının en az Ön Lisans düzeyinde eğitim veren Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı mezunu olmak.
DDSP DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Sağlık Teknisyeni)
2022 KPSS (P94) 1 -2022 KPSS P94 Puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmak.
-Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Alanı-Diş Protez Teknisyenliği alanından mezun olmak.
TOPLAM 2  
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Pozisyon
No
Unvanı KPSS Puan
Türü
Adet Aranan Nitelikler
İKG

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
(Erkek)

2022 KPSS (P3)

14 -2022 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-10/6/2004 tarihli 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarından lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış (silahsız/silahlı) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
-Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bulunan Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatındaki tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet usulü) çalışmaya engel durumu olmamak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, sağırlık, körlük, topal, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’ten az olmamak. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)
-01/01/1993 ve sonrası doğumlu olmak.
İDP1

DESTEK PERSONELİ
(Temizlik Görevlisi) (Erkek)

2022 KPSS (P94) 2 -2022 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
-Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
-01/01/1993 ve sonrası doğumlu olmak.
Bina iç ve dış mekânlarda her türlü temizlik işlerinde vardiyalı olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir hastalık veya engeli bulunmamak.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.
-Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
-Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatındaki tüm yerleşkelerde iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeli bulunmamak.
TOPLAM 16  
GENEL TOPLAM: 70

A- GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5) Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93), Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
10) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1) Başvurular şahsen yapılacaktır.
2) İsteklilerin; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde (mesai sonuna kadar) http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen belgelerle birlikte;
a) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
b) Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Diş Hekimliği Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
c) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

3) Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahibine aittir.
4) Posta, e-posta veya benzeri ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6) İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

C- İSTENİLEN BELGELER
1. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
2. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM barkotlu çıktı)
3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet barkotlu çıktı veya diploma onaylı sureti)
4. Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet barkotlu çıktı)
5. Fotoğraf (1 Adet)
6. Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge. (e-Devlet barkotlu çıktı)
7. Belge ve sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.
8. İş Deneyimi istenilen pozisyonlar için görev belgesi.

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesi ile işe başlaması için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3) Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.
4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asıl adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Asıl veya yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar hakkında atama işlemlerine esas olmak üzere, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereği arşiv araştırması yapılacaktır.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Benzer Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir