5G Teknolojisinin Sağlık Alanındaki Uygulamaları

1 minute, 21 seconds Read
Paylaşın

Günümüzde iletişim teknolojisi alanında gelinen son teknolojik yeniliği ifade eden 5G teknolojisinin sağlık alanında kullanımı ile bağlantılı yeni bir sağlık sisteminin ortaya çıkışına öncülük etmesi beklenmektedir. Ayrıca 5G teknolojisinin hasta ve sağlık hizmeti sunucularının ihtiyaçlarını doğru, verimli, uygun maliyetli ve önemli ölçüde karşılayabilen yeni bir bağlantılı sağlık ekosisteminim iletişim altyapısını oluşturacağı düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışmada, 5G teknolojisinin sağlığın hangi alanlarında kullanılabileceğine yönelik bilginin patent belgelerinin incelenmesi yolu ile ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada sistematik literatür taraması, sistematik patent taraması şeklinde uyarlanarak sağlığın izlem, teşhis ve tedavi fonksiyonları üzerinden incelemeler gerçekleştirilmiştir. Taramalar yöntem kısmında verilen protokol ve algoritma üzerinden yapılmıştır. Taramalar sonrası 55 patent araştırmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada incelenen patentler ile ortaya çıkan sonuçlar, sağlık fonksiyonlarının geleneksel hastane odaklı yaklaşımının dönüşerek bağlantılı ve uzak mesafelerden hizmetin yapılabildiği bir sağlık sistemine dönüşümün yaşanacağına dair önemli işaretler sunmaktadır. İncelenen patentlerde sağlık fonksiyonları açısından en yoğun teknolojik gelişimin uzak izlem alanında olacağı görülmüştür. Uzak izlem alanında ortaya çıkan teknolojik gelişmenin önemli kısmı kronik hastalıklar ile ilgili olarak alınan patentlerdir.

Benzer Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir