Bugun...Akdeniz Üniversitesi Personel Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi 24 Hemşire Alım İlanı

facebook-paylas
Tarih: 01-03-2022 14:38

Akdeniz Üniversitesi Personel Alım İlanı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 24 (yirmidört) adet sözleşmeli personel alınacak.

 


Pozisyon Numarası   

H01

 

 Unvanı           

HEMŞİRE

KPSS Puan Türü         

2020 KPSS (P3) En az 60 puan almış olmak

Sayı     

24

 Aranan Nitelikler

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans
mezunu olmak.

 

A- GENEL ŞARTLAR
1)         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2)         Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde
belirtilen şartları taşımak.
3)         Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4)        657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5)         Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı esas alınacaktır.
Hemşire adaylarının 60 (altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.
6)         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
7)         Son 1 (bir) yıl içerisinde 657 sayılı Yasa’nın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli
personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
8)         Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
9)         Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1)         Yukarıda belirtilen pozisyona başvuruda bulunacak adayların http://mobil.hastane. akdeniz.edu.tr/personelkayit web adresinden başvuru yapacağı pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
2)         Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme bu belge orijinal formatında yüklenmelidir, bu belgede KPSS puan türü, yılı ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların KPSS puan türünün tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

3)         Adli Sicil   Kaydı   belgesi   e-Devlet   üzerinden   resmi   kurum-devlet   memuriyeti
seçenekleri ile barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir.
4)         Mezuniyet belgesi e-Devlet üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Mezun olunan bölüm / programın başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
5)         Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
6)         Başvurusu “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
7)         İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8)         Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
9)         Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
10)       Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1)         Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel. akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2)         Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3)         Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.
4)         Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine
getirmelidir.
5)         Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6)         Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimine şahsen başvurması gerekmektedir.
7)         İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER DUYURU Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI